Dražby movitého/nemovitého majetku

Soudní exekutor provádí nucené dražby movitého/nemovitého podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 328 – 330 o.s.ř. a § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

rodinný dům ideální polovina Záhoří u Písku

koná se

5. září, 9:00 hodin

pozemek v Dolním Bukovsku (spoluvlastnický podíl…

koná se

5. září, 9:45 hodin

zahrada Velký Ratmírov

koná se

5. září, 10:30 hodin

ideální polovina rodinného domu Plzeň Skvrňany

koná se

5. září, 13:30 hodin

podíly na pozemcích ve Strakonicích

koná se

5. září, 14:15 hodin

Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s poz…

koná se

6. září, 9:00 hodin

orná půda v Lužnici (okres J. Hradec)

koná se

6. září, 9:45 hodin

zahrada v Ochoze u Brna

koná se

6. září, 10:30 hodin

Zobrazeno 1-8 položek z 12

další →