← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

Dražba movitých věcí

datum a čas dražebního jednání
11. června 2018, 11:30 hodin

místo konání dražby
Nádražní 2295, Písek ( kryt CO Písek)

číslo jednací
117 EX 1817/16-44

č. položky

Označení dražených věcí (a počet ks):

Rozhodná cena věcí:

Nejnižší podání:

1.

Obývací stěna (lamino, hnědá demontovaná, poškozená)

      

 

 

 

 

 

     600,- Kč

 

 

 

 

 

 

     200,- Kč

2.

Knihy, CD, časopisy poškozené,

3.

Pračka Indesit win.101

4.

Komoda

(hnědá, lamino, poškozená)

5.

2 rámy dřevěné postele + matrace ( špinavé, staré )

6.

kuchyňské nádobí (Skleničky, hrnečky, příbory, nádobí)

7.

Deka (tenká deka, zabalená)

8.

Cca 10ks povlaků na postele, staré obleční, 2 ks berle

Dražba movitých věcí - náhled
Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.