← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Id. 1/8 pozemků v obci Lhota, okres Vyškov

datum a čas dražebního jednání
15. září 2020, 14:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 644/07-284

město: Vyškov

okres: Vyškov

katastr: Lhota

kraj: Jihomoravský

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 pozemků parc.č. 528/2 - ostatní plocha o výměře 18 m2 a parc.č.  563/37 - orná půda o výměře 2 287m2, vše v obci Vyškov, v k.ú. Lhota, okres Vyškov.

 

Pozemek parc.č. 563/37 je součástí půdního bloku obhospodařovaném AGROS Vyškov-Dědice a.s., Jízdárenská 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov. Umístění pozemku v terénu není možné přesně označit, hranice nejsou vytýčeny. Pouze levá hranice pozemku je v terénu zřetelná, sousedí s komunikací, která vede do místní části Pařezovice obce Vyškov z křižovatky silnic Lhota Rychtářov.

 

Pozemek parc.č. 528/2 sousedí s pozemkem p.č. 563/37 a nachází se přímo v křižovatce, jedná se o pozemek využívaný jako ostatní komunikace, v blízkosti umístěna zastávka místní autobusové dopravy.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
12 400,- Kč

nejnižší podání
6 200,- Kč

dražební jistota
1 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 1/8 pozemků v obci Lhota, okres Vyškov - náhled
Id. 1/8 pozemků v obci Lhota, okres Vyškov - miniatura Id. 1/8 pozemků v obci Lhota, okres Vyškov - miniatura Id. 1/8 pozemků v obci Lhota, okres Vyškov - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 64407 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.