← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Garáž bez čp/če v obci Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

datum a čas dražebního jednání
7. března 2019, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1646/17-34

město: Rožmitál pod Třemšínem

okres: Příbram

katastr: Rožmitál pod Třemšínem

kraj: Středočeský

Předmětem dražby je:

- budova bez čp/če – garáž s pozemkem parc.č. St. 916 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 mv obci a k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž bez čp/če. Konstrukce budovy je zděná z cihel, stavebně-technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je plochá. Vjezdová vrata jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovitosti je po místní částečně zpevněné komunikaci.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
135 000,- Kč

nejnižší podání
67 500,- Kč

dražební jistota
8 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Garáž bez čp/če v obci Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram - náhled
Garáž bez čp/če v obci Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram - miniatura Garáž bez čp/če v obci Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram - miniatura Garáž bez čp/če v obci Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram - miniatura Garáž bez čp/če v obci Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 164617 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.