← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice

datum a čas dražebního jednání
5. června 2018, 15:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1658/17-21

město: Hoslovice, Mutěnín

okres: Strakonice

katastr: Strakonice, Domažlice

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby jsou:

- lesní pozemky parc.č. 274 o výměře 676 m2 a parc.č 275/2 o výměře 18 703 m2 v obci a k.ú. Hoslovice, okres Strakonice,

- lesní pozemky parc.č. 1214 o výměře 1 852 m2, parc.č. 1241/1 o výměře 13 401 m2, parc.č. 1379/5 o výměře 5 134 m2, parc.č. 1379/7 o výměře 8 586 m2 a parc.č. 1509 o výměře 16 492 m2 v obci a k.ú. Mutěnín, okres Domažlice.

Jedná se o hospodářské lesy. Les v k.ú. Hoslovice je součástí většího lesního komplexu. V k.ú. Mutěnín se většinou jedná o samostatné lesíky obklopené pastvinami.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

 

výsledná cena
352 443,- Kč

nejnižší podání
234 962,- Kč

dražební jistota
50 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - náhled
Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura Lesní pozemky v obci Hoslovice, okres Strakonice a v obci Mutěnín, okres Domažlice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 165817 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.