← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

zahrada Velký Ratmírov

datum a čas dražebního jednání
5. září 2018, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1290/17-55

město: Velký Ratmírov

okres: Jindřichův Hradec

katastr: Velký Ratmírov

kraj: Jihočeský

Oceňovaný pozemek se nachází na jihovýchodním okraji zastavěné části obce Velký Ratmírov. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 615 m2. Pozemek je oplocený drátěným opocením s ocelovými sloupky. Na rovinném pozemku se nachází několik listnatých porostů a dřevěná kolna ve špatném stavu. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3601/4, který je ve vlastnictví obce Velký Ratmírov. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 100 m.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení v rodinných domech – venkovské.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a dřevěná kolna.

výsledná cena
348 000,- Kč

nejnižší podání
232 000,- Kč

dražební jistota
30 000,- Kč

Rezervace e-mailem
zahrada Velký Ratmírov - náhled
zahrada Velký Ratmírov - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 129017 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.