← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

pozemek v Dolním Bukovsku (spoluvlastnický podíl 1/24)

datum a čas dražebního jednání
7. března 2019, 14:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 20764/17-91

město: Dolní Bukovsko

okres: České Budějovice

katastr: Dolní Bukovsko

kraj: Jihočeský

předmětem dražby bude spoluvlastnický podíl ideální 1/24 ostatní plochy

výsledná cena
1 950,- Kč

nejnižší podání
975,- Kč

dražební jistota
200,- Kč

Rezervace e-mailem
pozemek v Dolním Bukovsku (spoluvlastnický podíl 1/24) - náhled
pozemek v Dolním Bukovsku (spoluvlastnický podíl 1/24) - miniatura pozemek v Dolním Bukovsku (spoluvlastnický podíl 1/24) - miniatura pozemek v Dolním Bukovsku (spoluvlastnický podíl 1/24) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 2076417 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.