← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

odročeno

rodinný dům č.p. 223 v ul.Pivovarská Č.Budějovice

datum a čas dražebního jednání
19. prosince 2018, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1337/16-44

město: České Budějovice

okres: České Budějovice

katastr: České Budějovice

kraj: Jihočeský

rodinný dům č.p. 223 v ulici Pivovarská v Českých Budějovicích

více info viz. znalecký posudek níže ke stažení

výsledná cena
4 100 000,- Kč

nejnižší podání
2 733 334,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům č.p. 223 v ul.Pivovarská Č.Budějovice - náhled
rodinný dům č.p. 223 v ul.Pivovarská Č.Budějovice - miniatura rodinný dům č.p. 223 v ul.Pivovarská Č.Budějovice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 133716 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.