← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

odročeno

lesní a zemědělské pozemky - Záluží nad Vltavou

datum a čas dražebního jednání
19. prosince 2018, 9:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 337/16-42

město: Dolní Třebonín

okres: České Budějovice

katastr: Záluží nad Vltavou

kraj: Jihočeský

předmětem dražby bude soubor lesních a zemědělských pozemků v Záluží nad Vltavou 

více  info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

výsledná cena
1 100 000,- Kč

nejnižší podání
733 334,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
lesní a zemědělské pozemky - Záluží nad Vltavou - náhled
lesní a zemědělské pozemky - Záluží nad Vltavou - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 133716 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.