← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

id. 1/3 garáže bez č.p. Milevsko

datum a čas dražebního jednání
19. prosince 2018, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2378/13 - 56

město: Milevsko

okres: Písek

katastr: Milevsko

kraj: Jihočeský

předmětem dražby bude spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na garáži bez č.p./č.e. v Milevsku

více podrobností viz. znalecký posudek níže ke stažení 

výsledná cena
39 000,- Kč

nejnižší podání
26 000,- Kč

dražební jistota
3 000,- Kč

Rezervace e-mailem
id. 1/3 garáže bez č.p. Milevsko - náhled
id. 1/3 garáže bez č.p. Milevsko - miniatura id. 1/3 garáže bez č.p. Milevsko - miniatura id. 1/3 garáže bez č.p. Milevsko - miniatura id. 1/3 garáže bez č.p. Milevsko - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 237813 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.