← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

odročeno

zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov

datum a čas dražebního jednání
10. května 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2032/17 - 56

město: Soběnov

okres: Český Krumlov

katastr: Soběnov

kraj: Jihočeský

předmětem dražby budou hospodářské budovy v rekonstrukci bez č.p./č.e.

více informací viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

výsledná cena
600 000,- Kč

nejnižší podání
400 000,- Kč

dražební jistota
60 000,- Kč

Rezervace e-mailem
zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - náhled
zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura zemědělská stavba bez č.p. v rekonstrukci - Soběnov - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 203217 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.