← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

rodinný dům č.p. 142 - Vodňany

datum a čas dražebního jednání
3. května 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2016/17 - 134

město: Vodňany

okres: Strakonice

katastr: Vodňany

kraj: Jihočeský

předmětem dražby bude rodinný dům č.p. 142 ul. Tylova ve Vodňanech

více informací viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
2 990 000,- Kč

nejnižší podání
1 993 334,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům č.p. 142 - Vodňany - náhled
rodinný dům č.p. 142 - Vodňany - miniatura rodinný dům č.p. 142 - Vodňany - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 201617 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.