← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

rodinný dům v Kadlíně (okres Mělník)

datum a čas dražebního jednání
9. října 2019, 15:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2550/15

město: Kadlín

okres: Mělník

katastr: Kadlín

kraj: Středočeský

Jedná se o přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává nebo chybí. Dům je částečně podsklepený. Secha budovy je sedlová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena střešními okny. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře domu jsou plastové. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Dům má dispozici 3+1. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. Obklady jsou keramické. V přízemí je koupelna s vanou, v podkroví je sprchový kout. WC je umístěno v koupelně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je elektrickými přímotopy.

Na pozemku parc. č. St. 30/1 stojí stavba rodinného domu č . p. 32. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 183 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený zděným plotem. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, porosty a bazén. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 529, který je ve vlastnickém právu obce Kadlín.

Součástí nemovité věci jsou zpevněné plochy, IS, porosty a bazén. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

výsledná cena
900 000,- Kč

nejnižší podání
450 000,- Kč

dražební jistota
80 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům v Kadlíně (okres Mělník) - náhled
rodinný dům v Kadlíně (okres Mělník) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 255015 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.