← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou

datum a čas dražebního jednání
21. května 2019, 13:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 727/17

město: Jablonec nad Nisou

okres: Jablonec nad Nisou

katastr:

kraj: Liberecký

Jedná se o řadový krajní bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a společné prostory. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Součástí střechy je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře clo budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Fasáda domu není zateplená.

 

Oceňovaná jednotka č. 3860/15 se nachází v budově č.p . 3860 ve 8. NP a její dispozice je 3+ 1.

Okna místností jsou orientována na jihozápadní a severovýchodní světovou stranu.

Dispoziční řešení jednotky:

pokoj                               12,20 m2

pokoj                               13,00 m2

pokoj                               21,30m2

kuchyň                            10,50 m2

předsíň                            9,20 m2

koupelna                         3,00 m2

wc                                    1,10 m2

sklep                                2,10 m2

užitná plocha                  72,40 m2

K bytové jednotce patří balkon o velikosti 5,00 m2. Plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky.  Užitná plocha bytu byla určena údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci u domu.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

výsledná cena
744 000,- Kč

nejnižší podání
496 000,- Kč

dražební jistota
80 000,- Kč

Rezervace e-mailem
id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - náhled
id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura id. 1/2 bytu v Jablonci nad Nisou - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 72717 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.