← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

id. 1/6 pozemku v Kralicích nad Oslavou

datum a čas dražebního jednání
22. května 2019, 13:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1891/17

město: Kralice nad Oslavou

okres: Třebíč

katastr:

kraj: Vysočina

Oceňované pozemky se nacházejí cca 900 m jižně od okraje zastavěné části obce Kralice nad Oslavou. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Mezi pozemky vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1088/51. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích mnoha vlastníků.

Příslušenství nebylo zjištěno.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

výsledná cena
15 000,- Kč

nejnižší podání
10 000,- Kč

dražební jistota
2 000,- Kč

Rezervace e-mailem
id. 1/6 pozemku v Kralicích nad Oslavou - náhled
id. 1/6 pozemku v Kralicích nad Oslavou - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 189117 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.