← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

garáž bez čp/če v Kardašova Řečice okr. Jindř.Hradec (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA)

datum a čas dražebního jednání
5. listopadu 2020, 11:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 1985/14-43

město: Kardašova Řečice

okres: Jindřichův Hradec

katastr: Jindřichův Hradec

kraj: Jihočeský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex1985-14-43-jlr5z

výsledná cena
162 000,- Kč

nejnižší podání
108 000,- Kč

dražební jistota
15 000,- Kč

Rezervace e-mailem

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 19851400 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.