← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl id.2/10 orné půdy okr. Pelhřimov (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA)

datum a čas dražebního jednání
6. listopadu 2020, 12:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 153/18-32

město: Zajíčkov

okres: Pelhřimov

katastr: Zajíčkov

kraj: Vysočina

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex153-18-32-lg28d

výsledná cena
770,- Kč

nejnižší podání
513,- Kč

dražební jistota
100,- Kč

Rezervace e-mailem

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 1531800 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.