← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

čtvrtina pozemků ve Zbýšovu u Oslavan

datum a čas dražebního jednání
27. dubna 2021, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 DD 37/02-6

město: Zbýšov

okres: Brno-venkov

katastr: Zbýšov u Oslavan

kraj: Jihomoravský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117dd37-02-6-rbqj0.html

výsledná cena
12 618,- Kč

nejnižší podání
12 618,- Kč

dražební jistota
1 500,- Kč

Rezervace e-mailem
čtvrtina pozemků ve Zbýšovu u Oslavan - náhled
čtvrtina pozemků ve Zbýšovu u Oslavan - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 370200 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.