← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Rodinný dům č.p. 29 se zahradou v obci Mirotice, okres Písek

datum a čas dražebního jednání
24. dubna 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 286/04-196

město: Mirotice

okres: Písek

katastr: Mirotice

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je:

- SJM rodinný dům č.p. 29 včetně parc.č. St. 30 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460 m2 a pozemek parc.č. 87 – zahrada o výměře 423 m2 v obci a k.ú. Mirotice, okres Písek.


Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní, zděný objekt nepravidelného půdorysu s vestavěným chlévem, se sedlovou střechou. Stavba z roku 1928 bez rozsáhlejších stavebních úprav, téměř v původním provedení. Objekt je napojen na dostupné inženýrské sítě tj. přípojka vody, kanalizace, elektro, plyn.

 

Více info viz znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení. 


výsledná cena
669 000,- Kč

nejnižší podání
334 500,- Kč

dražební jistota
70 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Rodinný dům č.p. 29 se zahradou v obci Mirotice, okres Písek - náhled
Rodinný dům č.p. 29 se zahradou v obci Mirotice, okres Písek - miniatura Rodinný dům č.p. 29 se zahradou v obci Mirotice, okres Písek - miniatura Rodinný dům č.p. 29 se zahradou v obci Mirotice, okres Písek - miniatura Rodinný dům č.p. 29 se zahradou v obci Mirotice, okres Písek - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 28604 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.