← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice

datum a čas dražebního jednání
18. dubna 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 271/08-290

město: Dobšice

okres: České Budějovice

katastr: Dobšice u Týna nad Vltavou

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je soubor nemovitostí:

budova č.p. 31 včetně stavební parc.č. 136 a parc.č. 324/1 s budovou bez č.p.  a další pozemky p.č. 251/16, 300/50, 300/53, 395/37, 395/38, 395/55, 395/56, 395/84, 395/85, 440/39, 440/40, 440/70, 450, 693, 2633/16, 2633/28, 2633/40, 2633/55, 2634/14, 3416/24 vše v KÚ Dobšice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice.


- Dražená budova č.p. 31 ‚zemědělská usedlost‘ na pozemku St.136 je nepodsklepená, jednopodlažní s nevyužitým podkrovím, vystavěná dle informací vlastníka cca v roce 1900. Jedná se o malý zemědělský statek s obytnou částí, hospodářskou částí a stodolou. Budovy stojí na vlastním pozemku.


Dražená budova dosud nezkolaudovaná ‚novostavba‘ bez č.p.  na pozemku parc.č. 324/1 je nepodsklepená, třípodlažní bez podkroví. Dle dostupných informací z OÚ a informací vlastníka byla výstavba započata v roce 1988. Do dnešní doby nezkolaudovaná, i když dle odhadu znalce ke kolaudaci chybí jen administrativní část, objekt je dokončen. Budova stojí na vlastním pozemku.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

 

výsledná cena
3 262 000,- Kč

nejnižší podání
1 631 000,- Kč

dražební jistota
500 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - náhled
Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura Rodinný dům č.p. 31 a rodinný dům bez č.p. s pozemky v obci Dobšice, okres České Budějovice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 27108 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.