← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

datum a čas dražebního jednání
20. ledna 2020, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1950/09-212

město: Staré Hobzí

okres: Jindřichův Hradec

katastr: Nové Hobzí

kraj: Jihočeský

 

Předmětem dražby je:


- SJM nedokončená stavba č.p. 7 na pozemku parc.č. St. 18 a č.p. 8 na pozemku parc.č. St. 17 včetně pozemků parc.č. St. 17, 18 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemky parc.č. 12 – zahrada o výměře 401 m2 a parc.č. 13/2 – zahrada o výměře 134 m2, vše v obci Staré Hobzí, k.ú. Nové Hobzí, okres Jindřichův Hradec.


Jedná se o rekreační chalupu vedenou pod dvěma č.p., vznikla propojením dvou původních sousedních objektů a vybouráním štítového zdiva mezi objekty. V objektu byla provedena rekonstrukce. K původní zástavbě situované podél místní komunikace jsou přistavěny na západní straně za objektem dvě pultové přístavby na nových základech včetně nového zdiva, nové pultové zastřešení z pálené taškové krytiny. Původní stáří objektu je více jak 100 let. Objekt je připojen na elektrickou instalaci, v blízkosti stavení se nachází studna. Pozemky zahrady nejsou vytýčeny ani oploceny.


Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.


výsledná cena
546 000,- Kč

nejnižší podání
273 000,- Kč

dražební jistota
30 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec - náhled
Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec - miniatura Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec - miniatura Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec - miniatura Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec - miniatura Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec - miniatura Nedokončená rekreační chalupa č.p.7, 8 v obci Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 195009 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.