← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Id. 1/3 trvalého travního porostu v obci (Trhové Sviny) okres České Budějovice

datum a čas dražebního jednání
19. února 2019, 14:15 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 638/14-99

město: Trhové Sviny

okres: České Budějovice

katastr: Trhové Sviny

kraj: Jihočeský

předmětem dražby budou pozemky:

ppč.2375/20 - trvalý travní porost o výměře 4923 m2,

ppč.2375/33 - trvalý travní porost o výměře 65m2

ppč.2401/21- trvalý travní porost o výměře 523m2 na Rejtech,

 

více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
275 100,- Kč

nejnižší podání
183 400,- Kč

dražební jistota
25 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 1/3 trvalého travního porostu v obci (Trhové Sviny) okres České Budějovice - náhled
Id. 1/3 trvalého travního porostu v obci (Trhové Sviny) okres České Budějovice - miniatura Id. 1/3 trvalého travního porostu v obci (Trhové Sviny) okres České Budějovice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 63814 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.