← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb

datum a čas dražebního jednání
22. července 2019, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 3588/13-64

město: Mnichov

okres: Cheb

katastr: Mnichov u Mariánských Lázní

kraj: Karlovarský

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši ½ budovy č.p. 85 a pozemku parc.č. St. 171 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 340 m2 v obci Mnichov, k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb.

Jedná se o samostatně stojící přízemní budovu, která dříve sloužila jako obchod se smíšeným zbožím, postavena v roce 1972. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav odpovídá průměrné údržbě. Byla započata rekonstrukce budovy na objekt pro bydlení, provedeny nové příčky, sádrokartonové podhledy, rozvody vody, kanalizace, el. a topení. Vstupní dveře a okna jsou nová plastová. Fasáda je nezateplená. Voda je čerpána z obecní studny, vytápění domu je ústřední na tuhá paliva. Střecha je plochá s krytinou z pozinkovaného plechu. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 1719/16, který je ve vlastnictví spoluvlastnice nemovité věci č.p. 85.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
264 000,- Kč

nejnižší podání
79 200,- Kč

dražební jistota
30 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - náhled
Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura Id. 1/2 budovy č.p. 85 s pozemkem v obci Mnichov, okres Cheb - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 358813 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.