Novinky

24. dubna 2017

Zastupování JUDr. Marka Franka, soudního exekutora, EÚ Český Krumlov

K 1. květnu 2017 zaniká výkon exekutorského úřadu soudnímu exekutorovi JUDr. Marku Frankovi, sídlem Exekutorský úřad Český Krumlov, Tovární 197, 381 01 Český Krumlov (č. soudního exekutora 125).

Rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ČR ze dne 10.6.2010 byl podle § 16 odst. 1 a 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) ustanoven jako jeho zástupce ustanoven JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Písek.

S účinností od 1.5.2017 nebude nadále fungovat telefonní, poštovní ani datové spojení na Exekutorský úřad Český Krumlov. Veškerá podání ve spisech, které doposud vedl JUDr. Marek Frank, je proto nadále nutné činit na adresu: Exekutorský úřad Písek, V Portyči 472, IDDS: 5k9g8tf, www.exekucepisek.cz. Spisová značka zaniklého exekutorského úřadu (125EX) zůstává zachována, stejně jako dosavadní bankovní spojení (č. účtu 5002016500/5500).

 

 

V Písku 24.4.2017

JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor