← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

Pozemek parc.č. 59 v obci Přeštěnice, okres Písek

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
15.. září 2020, 9:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 487/06-249

město: Přeštěnice

okres: Písek

katastr: Týnice

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je:

- pozemek parc.č. 59 – ostatní plocha – neplodná půda o výměře 198 m2 v obci Přeštěnice, okres Týnice.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni