← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

Id. 1/12 pozemků v obci Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
5.. června 2018, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 945/08-79

město: Sedlečko u Soběslavě

okres: Tábor

katastr: Sedlečko u Soběslavě

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 lesních pozemků parc.č. 896 o výměře 1 460 m2, parc.č. 901 o výměře 2 437 m2, parc.č. 926 o výměře 8 050 m2, parc.č. 932 o výměře 2 754 m2, parc. č. 969 o výměře 8 791 m2 a orné půdy parc.č. 969 o výměře 371 m2 v obci a k.ú. Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor.

 

Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků tvaru úzkých pásů. Pozemky se nacházejí cca 1,6 km východně od okraje zastavěné části obce. Pozemky parc.č. 932 a parc. 926 jsou na severní straně ohraničené zpevněnou komunikací a jsou spolu s ostatními pozemky součástí okolního lesního porostu. Pozemky jsou rovinné. Na pozemcích parc.č. 932 a parc.č. 926 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice) starý cca 5, 28 a 143 let. Na pozemku parc. 944 se nachází jehličnatý les (borovice, smrk, modřín) starý cca 28, 135 a 114 let. Na pozemcích parc. č. 896 a parc.č. 901 se nachází smíšený lesní porost (borovice, smrk) starý cca 125 a 123 let. Jedná se o hospodářské lesy. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 938, který je ve vlastnictví obce.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni