← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

Id. 1/8 a 1/16 zemědělských pozemků v obci Kouřim, okres Kolín

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
5.. června 2018, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2467/09-183

město: Kouřim

okres: Kolín

katastr: Kouřim

kraj: Středočeský

 

Předmětem dražby je:

a) spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 ve vlastnictví povinného č.1 pozemků orné půdy parc.č. 2262 o výměře 4 208 m2, parc.č. 2263 o výměře 4 158 m2 a parc.č. 2264/2 o výměře 2 877 m2 v obci a k.ú. Kouřim, okres Kolín,

b) spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 ve vlastnictví povinného č.1 pozemků orné půdy parc.č. 1061 o výměře 7 218 m2 a parc.č. 1062 o výměře 5 488 m2 v obci a k.ú. Kouřim, okres Kolín.

Oba spoluvlastnické podíly budou draženy jako jeden celek.

 

a) Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů nacházejících se cca 500 m severně od okraje zastavěné části města. Pozemky jsou na východní straně ohraničené listnatými porosty a nacházející se v lánu. Pozemky jsou svažité k severní straně, udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2696, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

 

b) Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů nacházejících se cca 800 m jižně od okraje zastavěné části města. Pozemky jsou na západní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemky jsou rovinné, udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2622/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.


 

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni