← Zpět na seznam dražeb

Rezervace draženého nemovitého majetku

polovina zahrady u Milevska

Máte-li o tuto draženou položku předběžný zájem, vyplňte prosím tento rezervační formulář.

datum a čas dražebního jednání
15.. září 2020, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 497/07-125

město: Přeštěnice

okres: Písek

katastr: Držkrajov

kraj: Jihočeský

Oceňované pozemky se nacházejí na východním okraji obce Držkrajov. Jedná se o travnaté nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. Travnatý pozemek parc. č. 11 je na jižní, východní a severní straně oplocený. V době oceňování byly pozemky neudržované. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1102/1, který je ve vlastnictví obce Přeštěnice. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 70 m. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

Jméno:*
Mail:*
Poznámka:

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.: +420 380 120 602
Tel/Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz


  • u připravovaných dražeb můžete tímto uspíšit vydání dražební vyhlášky a tím datum dražby

  • u již nařízených dražeb pak předejte případnému odložení dražby pro nezájem, případně o tomto budete informováni